Wauw: verticale binnentuinen!

Tijdens deze lesmodule leren ze onder andere dat ‘groen’ een steeds belangrijker onderdeel is in een steeds voller en verstedelijkt Nederland. Omdat er minder ruimte is wordt er naar andere oplossingen gezocht, zoals stadslandbouw of het maken van daktuinen of geveltuinen.