Informatie voor brugklassers

Je zit in groep acht en kiest straks naar welke vo school je gaat. Een nieuwe school is best spannend, daarom helpen we je graag op weg. Je vindt hier alle belangrijke informatie voor als jij straks bij ons op school start. We proberen zoveel mogelijk uit te leggen, maar mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen.

Kennismaken met je nieuwe klas voor de zomervakantie

Voor de zomervakantie maak je op een ochtend kennis met je mentor en je klasgenoten. Dat is fijn, want dan ken je je klas al een beetje als je na de zomervakantie op Terra Eelde start. Misschien je kun al alvast afspraken maken met wie je straks samen naar school kunt fietsen.

Kennismaking begin van het schooljaar

De eerste schoolweek start je met een introductiedag. Tijdens deze dag leer jij je klasgenoten en je mentor beter kennen. In de eerste week haal je de boeken en het lesrooster op. Daarna volgen een aantal echte lesdagen: dus wiskunde, Engels, mentorles, muziekā€¦en nog veel meer vakken. Voor elk vak een andere docent! Even wennen, maar je zult merken het went allemaal heel snel.

Lesrooster en kluisjes

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvang je een basisrooster. Hierin staan docentcodes, vakcodes, lokaalnummers en lestijden.

De lestijden van de onderbouw zijn:

1e lesuur           08.15 - 09.15 uur                         
Pauze                09.15 - 09.35 uur
2e lesuur           09.35 - 10.35 uur
3e lesuur           10.35 - 11.35 uur
Lunchpauze      11.35 - 12.00 uur
4e lesuur           12.00 - 13.00 uur
5e lesuur           13.00 - 14.00 uur
Pauze                 14.00 - 14.10 uur
6e lesuur           14.10 - 15.10 uur
7e lesuur           15.10 - 16.10 uur

Bij ons op school huren alle leerlingen een kluisje. Hierin kun je bijvoorbeeld boeken of gymkleren bewaren die je op dat moment niet nodig hebt. Informatie over het huren van een kluisje ontvang je tijdens de eerste schoolweek.

Meer informatie over Terra Eelde vind je hieronder in onze flyer en onze schoolgids.