Aanmelden

U meldt uw kind aan bij Terra door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar de school. Meestal doet de leerkracht van de basisschool dat samen met u. Zodra Terra de gegevens heeft, ontvangt u een bevestiging. Terra plaatst het kind op het niveau dat door de basisschool als schooladvies is aangegeven (als dat niveau ook door Terra wordt aangeboden). Daarnaast kijken we of het kind ook extra ondersteuning nodig heeft om zijn/haar schoolloopbaan goed te kunnen doorlopen. Dit wordt gedaan door de toelatingscommissie. Zij besluiten over de uiteindelijke plaatsing op school.

Aanmeldformulier

Om een leerling aan te melden voor onze school kunnen ouders/verzorgers een aanmeldingsformulier aanvragen bij de administratie of via aanmelden.voterra.nl.  Het is ook mogelijk je aan te melden via de huidige basisschool. Daarvoor moet contact opgenomen worden met de schoolleiding.  

Toelatingsbeleid

Iedere school heeft richtlijnen met betrekking tot het toelaten van leerlingen. Deze richtlijnen zijn beschreven in het onderdeel Passend onderwijs. Daar kunt u er alles over lezen.