Aanmelden

Aanmelden voor klas 1

Nieuw dit schooljaar is de landelijk centrale aanmeldweek. Tijdens de laatste week van maart melden alle achtstegroepers in heel Nederland zich gelijktijdig aan bij een middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun keuze die ook past bij hun advies. Voor komend schooljaar kunt u uw kind aanmelden van 25 tot en met 31 maart 2024.

Om een leerling voor de eerste klas van komend schooljaar aan te melden kunt u gebruik maken van ons digitale aanmeldformulier. Deze staat vanaf 25 maart 2024 open. Voor het aanmelden dient u eerst een account aan te maken. Dit account wordt alleen gebruikt voor onze aanmeldingsprocedure. Mocht dit niet lukken dan kunt u hulp vragen bij uw basisschool, ook kunt u een  aanmeldingsformulier aanvragen bij de administratie. Als de aanmelding bij ons binnen is, ontvangt u een bevestiging. Daarna vragen we de informatie (het overstapdossier) op bij de basisschool. De basisschool vraagt u daarvoor toestemming.

We kijken ook of uw kind extra ondersteuning nodig heeft om zijn/haar schoolloopbaan goed te kunnen doorlopen en of we dat kunnen bieden. Dit wordt gedaan door de toelatingscommissie. Terra plaatst uw kind op het niveau dat door de basisschool als schooladvies is aangegeven (als dat niveau ook door Terra wordt aangeboden). De toelatingscommissie besluit over de plaatsing op school.

Bij vragen en/of twijfels kunt u uiteraard voorafgaande aan de aanmelding contact zoeken met Terra Eelde, via 050-3091625 of eelde@voterra.nl

Belangstelling om in te stromen in klas 1, 2 of 3 vanuit een andere VO-school?

Er is voor het schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instromers in de klassen 1, 2, 3 en 4 VMBO en hGL. 

Heeft uw zoon/ dochter belangstelling om in te stromen in klas 1, 2 of 3, dan kunt u tussen 25 maart en 1 juni een mail sturen met daarin de reden van belangstelling, leerjaar en het niveau. Wij nemen daarna contact met u op.

Toelatingsbeleid

Terra heeft richtlijnen met betrekking tot het toelaten van leerlingen. Deze richtlijnen zijn beschreven in het toelatingsbeleid. Daar kunt u er alles over lezen.