Aanmelden

Aanmelden voor klas 1

Dit schooljaar was er voor het eerst een landelijk centrale aanmeldweek van 25 tot en met 31 maart 2024. De centrale aanmeldweek is voorbij. Mocht u toch nog willen aanmelden vanuit groep 8, neemt u dan contact op met Terra Eelde via Telefoon: 050-3091625 of email: eelde@voterra.nl. 

Belangstelling om in te stromen in klas 1, 2 of 3 vanuit een andere VO-school?

Er is voor het schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instromers in de klassen 1, 2, 3 en 4 VMBO en hGL. 

Heeft uw zoon/ dochter belangstelling om in te stromen in klas 1, 2 of 3, dan kunt u tussen 25 maart en 1 juni een mail sturen met daarin de reden van belangstelling, leerjaar en het niveau. Wij nemen daarna contact met u op.

Toelatingsbeleid

Terra heeft richtlijnen met betrekking tot het toelaten van leerlingen. Deze richtlijnen zijn beschreven in het toelatingsbeleid. Daar kunt u er alles over lezen.