Aanmelden hGL

U meldt uw kind aan bij Terra Eelde door het aanmeldingsformulier in te vullen. Deze kunt u opvragen bij de administratie (eelde@voterra.nl). U kunt ook uw kind digitaal aanmelden via aanmelden.voterra.nl. Het is ook mogelijk om uw kind aan te melden via de huidige basisschool. Neem daarvoor contact op met de schoolleiding van de basisschool.

Toelating hGL

Het Groene Lyceum is als leerroute ingericht voor een specifieke doelgroep. De doelgroep bestaat uit leerlingen die prima kunnen leren, maar ook graag praktisch bezig zijn. Het gaat om leerlingen die zich in een meer praktisch gerichte omgeving beter ontwikkelen en uitgedaagd voelen. De leerlingen met belangstelling voor deze leerroute zullen doorgaans havo of havo/vwo als schooladvies hebben. Toegelaten leerlingen worden bij Terra in de Gemengde Leerweg geplaatst. Dat is lager dan het schooladvies. Dit is alleen mogelijk op verzoek van ouders. Bij plaatsing wordt daarom vastgelegd dat de afwijking van het schooladvies tot stand is gekomen op verzoek van de ouders.