Passend onderwijs

Zorgen dat alle leerlingen in onze regio de onderwijsondersteuning krijgen die ze nodig hebben: dat heet passend onderwijs.

Om deze ondersteuning zo goed mogelijk te organiseren werkt onze school samen met alle andere scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo. Dit doen we binnen het Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Drenthe.

In passend onderwijs heeft iedereen een rol: het schoolbestuur, de docenten en andere professionals, ouders, (jeugd) zorgpartners gemeenten en het samenwerkingsverband.

Hoe dit is geregeld en welke afspraken hiervoor gemaakt zijn, lees je op de website van het Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Drenthe.