Leerwerktraject, leren door doen

Leerwerktraject, leren door doen

 Bij Terra bieden we binnen de basisberoepsgerichte leerweg het Leerwerktraject aan. Leerlingen in het derde en vierde leerjaar kunnen dit traject volgen.

Het Leerwerktraject is vooral bedoeld voor leerlingen die gemotiveerd zijn voor leren én werken en daardoor hun opleiding met succes af kunnen maken. Leren door doen!

 Voor leerlingen die moeite hebben met een “schoolse” manier van werken is het Leerwerktraject een uitkomst. De leerlingen lopen twee of drie dagen per week stage bij een bedrijf. De overige dagen gaan ze naar school. Het Leerwerktraject wordt afgesloten met een VMBO diploma “Leerwerktraject Basisberoepsgerichte leerweg”. Dit diploma geeft doorstroommogelijkheden naar niveau 2 opleidingen van het MBO.

De leerlingen doen op school examen in de Groene profiel en keuze vakken, Nederlands en eventueel een extra vak.

Voor het stage bedrijf gelden de volgende zaken:

  • De leerling zoekt in principe zelf een leerbedrijf.
  • Het leerbedrijf moet erkend zijn als leerbedrijf door Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).
  • Met het bedrijf wordt een leerwerkovereenkomst afgesloten.
  • De leerling houdt een stageboek bij en voert opdrachten uit op het stagebedrijf.
  • Er is goed contact tussen school, stagebedrijf en leerling over leerdoelen en vorderingen van de leerling.