Wat kun je na hGL doen?

Heb je het Groene Lyceum afgerond? Dan kun je doorstromen door naar allerlei hbo-opleidingen. Zo zijn er studenten die verder leren in de groene sector, zoals dier- en veehouderij en agrarisch ondernemerschap, maar ook studenten die een heel andere kant op zijn gegaan. Voorbeelden daarvan zijn verpleegkunde, de pabo, communicatie en multimedia design, social work en werktuigbouwkunde. Met het Groene Lyceum word je breed opgeleid, waardoor je naar bijna alle hbo-opleidingen kunt doorstromen. 

 Doordat je op het Groene Lyceum zowel goede praktijkvaardigheden en competenties ontwikkelt én een stevige theoretische kennisbasis opbouwt ben je optimaal voorbereid op het hbo. Meerdere wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat leerlingen van het Groene Lyceum succesvol zijn op het hbo en betere studievaardigheden hebben. Klinkt goed toch?