Wat ga je doen op hGL?

Op het Groene Lyceum volg je het vmbo profiel groen, met de daarbij behorende keuzevakken zoals dierverzorging of bloemstyling. Ook loop je stage in verschillende sectoren om te ontdekken wat jij na het Groene Lyceum wilt gaan doen. Je werkt aan een stevige theoretische basis als voorbereiding op het hbo, maar ontwikkelt daarbij ook competenties en vaardigheden. 

Het Groene Lyceum is de perfecte mix tussen theorie en praktijk. De praktijk zit niet alleen in de stages, maar ook in de manier waarop je leert. Bij het Groene Lyceum leer je veel door middel van projecten. Hierbij voer je onderzoek uit, werk je samen met medestudenten en presenteer je de resultaten. Zo ben je praktisch bezig én bouw je aan je theoretische kennis, waarmee je optimaal bent voorbereid op de hbo opleiding van je keuze. 

Lessen 

De vakken die je in het eerste leerjaar krijgt: 

Nederlands 

Engels 

Duits 

Wiskunde 

Biologie &verzorging 

Nask & techniek 

Mens & maatschappij 

Kunst & cultuur 

Bewegen & sport 

De eerste vier jaar van het Groene Lyceum volg je op Terra Eelde. In leerjaar vijf en zes volg je lessen op een mbo-vestiging van Terra: 

• Terra Groningen 

• Terra Emmen 

• Terra Meppel