Leerwegen

Onderbouw

De onderbouw bestaat uit het eerste en tweede leerjaar. Het advies van de basisschool bepaalt in welke groep je het best op je plek bent. In de onderbouw werken wij met zowel heterogene groepen als homogene groepen. In een heterogene groep zitten leerlingen van twee verschillende niveaus bij elkaar. Wij hebben een bb/kb en kb/gl groep. Daarnaast hebben we ook aparte groepen voor alle leerwegen (vmbo-bb (met lwoo), vmbo-k (met lwoo), vmbo-gl en het Groene Lyceum. Zo krijg je het onderwijs dat bij jou past. Aan het einde van het tweede leerjaar krijg je plaatsingsbesluit over het vervolg van je leerweg.

In de onderbouw volgen de leerlingen lessen in negen leergebieden. Een leergebied is een clustering van een aantal vakken. Daarnaast krijgen ze les in 'groene vakken', zoals plantenteelt, dierenhouderij, verwerking agrarische producten, groenvoorzieningen en bloemschikken. Heeft een leerling extra begeleiding nodig, dan kan hij of zij in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs. Dit is de extra hulp om het onderwijs in de leerwegen goed te kunnen volgen in de onderbouw.

Bovenbouw

Na de onderbouw in leerjaar 1 en 2 begint in leerjaar 3 het examenprogramma van de leerwegen. Leerlingen volgen één leerweg om daarin eindexamen te doen. Alle leerwegen zijn een goede opstap naar een vervolgopleiding in het mbo of havo. Ook zorgen wij ervoor dat er in elke leerweg genoeg afwisseling zit tussen praktijk en theorie.

Leerwegen

Afhankelijk van het niveau komen leerlingen in één van de volgende leerwegen:

Gemengde leerweg / diploma theoretische leerweg
deze leerweg is voor leerlingen die theoretisch een behoorlijk niveau aan kunnen. Bij deze leerweg krijgen leerlingen vijf of zes theorievakken. Als ze het examen halen voor zes theorievakken, ontvangen ze ook een diploma theoretische leerweg. Daarnaast volgen ze praktijkvakken.

Kaderberoepsgerichte leerweg
deze leerweg is meer gericht op leerlingen die theoretisch én praktisch ingesteld zijn. Bij deze leerweg krijgen de leerlingen vier theorievakken. Daarnaast volgen ze praktijkvakken.

Basisberoepsgerichte leerweg
deze leerweg is voor leerlingen die vooral praktisch ingesteld zijn. Bij deze leerweg krijgen leerlingen vier theorievakken. Daarnaast volgen ze praktijkvakken.

Extra lessen

Het is mogelijk om extra lessen te volgen van een andere leerweg. Er kan voor enkele vakken in een ‘hogere’ leerweg examen gedaan worden. Dit hangt natuurlijk af van de capaciteiten en interesses. De leerling vergroot hiermee de doorstroom naar een mbo-opleiding.

LWOO 

Vind je leren lastig? Heb je moeite met bepaalde vakken? Of lukt het niet goed om je te concentreren? Dan helpen we jou. Je kunt extra les volgen en begeleiding krijgen. Terra Eelde vmbo-groen heeft lwoo-klassen. Dit betekent leerwegondersteunend onderwijs. Je komt dan in een kleinere groep en krijgt extra aandacht van de docent. We kijken goed wat jij nodig hebt!