Aanmelden

Nieuw: centrale aanmeldweek 

Nieuw dit schooljaar is de centrale aanmeldweek. Tijdens de laatste week van maart melden alle achtstegroepers in heel Nederland zich gelijktijdig aan bij een middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun keuze die ook past bij hun advies. Voor komend schooljaar vindt de aanmeldweek plaats van 25 tot en met 31 maart 2024. 

Digitale aanmelding 

Ouders/verzorgers dienen hun kinderen digitaal aan te melden. Hoe dit in zijn werk gaat leest u hier. Op het moment dat de leerling aangemeld is dient het OSO-dossier klaar te staan. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met onze school.