Aanmelden

Om een leerling aan te melden voor onze school kunt u ons aanmeldformulier gebruiken. Deze kunt u aanvragen bij de administratie van onze school. Uiterlijke aanmeldingsdatum is 15 februari 2020 voor het LWOO (Leerweg Ondersteuning). De uiterlijke aanmeldingsdatum voor het vmbo en hGL is 15 maart 2020.

Toelatingsbeleid

Iedere school heeft richtlijnen met betrekking tot het toelaten van leerlingen. Deze richtlijnen zijn beschreven in het onderdeel Passend onderwijs. Daar kunt u er alles over lezen.