Aanmelden

Om een leerling aan te melden voor onze school kunt u ons aanmeldformulier gebruiken of via aanmelden.voterra.nl de leerling digitaal aanmelden. Deze kunt u aanvragen bij de administratie van onze school. Uiterlijke aanmeldingsdatum is 1 december 2022 voor het LWOO (Leerweg Ondersteuning). De uiterlijke aanmeldingsdatum voor het vmbo en hGL is 15 maart 2023.

Toelatingsbeleid

Iedere school heeft richtlijnen met betrekking tot het toelaten van leerlingen. Deze richtlijnen zijn beschreven in het onderdeel Passend onderwijs. Daar kunt u er alles over lezen.